maandag 16 mei 2016

Bliërickse kermis, hiël vruueger en wie ut begôs
In de Nieuwe Venlosche Courant van 8 juni 1935 vinden we een stukje geschiedenis van de Blerickse kermis. Hoe is het begonnen, wat stond er op de kermis zo’n 80 jaar geleden. De Roermondse familie Lutgens stond er al, de familie Hinzen met hun luchtschommels. En als top-attractie het circus van Bever!!

De Blericksche kermis, welke dateert van omstreeks het jaar 1650, vond zijne oorsprong in het verzetten van de H. Sacramentsprocessie, welke oorspronkelijk steeds plaats had op den Feestdag van den Patroon der Kerk, dus op St. Lambertus (17 September). Door het gilde van St. Urbanus werd zij geruimen tijd gehouden op den feestdag van Sint Urbanus (25 Mei) en door Pastoor Pontanus daarna vastgesteld op den tweeden Pinksterdag, welke als zoodanig ook de kermis vaststelde.
Ouden van dagen zullen zich nog weten te herinneren, dat voor een 50-tal jaren geleden de eerste Pinksterdag niet als kermisdag, d.w.z. door het inwerkingstellen van de openbare vermakelijkheden, zooals draaimolen, enz. gevierd werd. Dat is pas geleidelijk gekomen. Voor enkele tientallen jaren geleden begon b.v. de draaimolen pas te cirkelen na de plechtige vespers van den 1sten Pinksterdag. Ontegenzeggelijk heeft deze eerste kermis altijd een grootere attractie gehad dan de voor een 15-tal jaren geleden nog bestaande October-kermis. Van heinde en verre kwamen de spullebazen, om hier hun eerste slag te slaan, als inzet van een belangrijk tournée waar Roermond, Tegelen en Venlo ook toebehoorden. Ook thans zijn er weer verschillende attracties op de kermis. Een van de voornaamsten zal wel zijn het Circus Van Bever, dat een gunstige pers in den lande had.
De beoordeelingen in 't Noorden zoowel als in ’t Zuiden waren zeer sympathiek omtrent de prestaties van het artisten-personeel, als van de paarden en andere dieren, zooals apen, olifanten, enz. Dit circus biedt plaats aan 2000 personen, werkt met 25 paarden, heeft 30 man personeel en staat onder een Nederlandsche Directie. Ook de aankleeding van het circus, met mooie beschilderingen en pluche bekleeding, maakt een weldadigen indruk. Een pracht-gelegenheid voor degenen, die de kermisdrukte willen ontvlieden en zich toch enkele uren aangenaam willen verpoozen. Ook kan de rijpere jeugd haar genoegens vinden in Van Bergen's Vergenoegings-Paleis: Kunkel's Rideo Caroussel en Auto-Skooter, Hinzen's Schommel, Lutgen's Tête Queu-Queu, terwijl het kleinere grut haar vermaak kan vinden in de verschillende draaimolens.

Dat ook den inwendigen mensch kan versterkt worden, daarvoor zorgen natuurlijk de verschillende gebak- en suikerkramen, terwijl volgens Limburg's gebruik de moeder des huizes eens extra voor de feestdisch heeft gezorgd. Moge het weer medewerken, opdat zoowel de kermisvierenden als degenen, welke van de kermis hun voordoel verwachten, tevreden zijn na afloop. Dan zal ook deze kermis-gelegenheid weer een aangename herinnering achterlaten.