maandag 24 juli 2017

’n Kenón van ’n klok [1594]


'die stadt sich mit kercken ende gewyde gueder berijckt'

De legende euver de Bliërickse parochie begint örges beej Sint Willibrord (658-739). Op ein van zien missietochte zuuj hae ouk ’t alde Blariacum hebbe aangedaon en hebbe toegewieèd aan d’n Heilige Lambertus (636-705). Det mót nao 717 zien gewaes, Lambertus waas in Luùk de marteldoèd gestorve en in 717 woorte zien relikwieje naor Mestreech gebrach. 
De legende verhaolt wiejer det ’t hièl gewoèn waas det heidense offerplaatse in daen tièd woorte aafgebraoke en op ut puin nieje kerke woorte gebouwd. Blariacum woord door Willibrord gezeèn as un vruueger bolwerk van de Romeine, en de plek van de iërste Lambertuskerk waas oèijt misschien waal un heidense offerplaats. Helaas blief ’t ein alde volkslegende, waorvan de bewièze neet mièr geleverd kinne waere. Maar gans ónwaarschienlik is ut ouk weer neet. Feit is waal det Lambertus patroènheilige waas van de textielwerkers, en in Bliërick zote hièl vruueger vuuel linnewevers.

Van 1560 wies 1597 waas unne zekere Franciscus van d’Oeybraken pastoèr van Bliërick, hae begós in 1575 met de alleriërste kerkregisters. Op 19 jannuwarie schrief hae ziene iërste duip in: ‘primus est Henricus filius Baltasarii Verinen susceptores Henricus Libelen Venlonensis et Beatrix Molitoris’. Veur 1578 makde hae zich oèt de veut naor Venlo, umdet de Calviniste beej um binne vele. Hae ging wiejer as kaplaon in Venlo en de Bliërickse kerkregisters bleve geslaote wies 1586. We zitte dan in de 80-jäörige oorlog, ouk in Bliërick heel de Calvinis Cakhosius zien hagepraeke ónder unne treurige boum, en de magistraat van Venlo krieg in 1579 met Reyner in de Betouw ziene iërste protestantse peyburgemeister. De Spanjaarde laote aaf en toe eur gezich zeen aan d’n Bliërickse kant. Misschien waal raeje veur un ‘bende Calvinistische knevelaars en vreijbuiters’ um Bliërick vanoèt Venlo te euvervalle. Ze ginge as bièste te kièr! Op un inkele oètzóndering nao woorte alle huùs platgebörd, ouk de kerk óntkwaam neet aan de alles um zich haer grièpende vlamme. De alden tore van de kerk veel in puin, en de groète klok woort as krijgsbuit mei genaome naor Venlo.

’t Waas unne óngeschreve regel det de kerkklokke beschouwd mochte waere as oorlogsbuit, en neet zoeë maar as gestaole goedere. Det gold dus ouk veur de Staatse troepe oèt ’t Venlose garnizoen, toen ze in 1579 de Spaanse veurloupers verjoge, die zich in Bliërick verschans heije. Dus aan ’t jatte van ós groète klok klaefde veurluipig genne smet of verwièt!? Maar unne volgende óngeschreve fatsoensregel waas ouk, det de oorlogsbuit later truuk gekoch kós waere. We mótte det zeen as unne vorm van aafpersing en dwangmiddel van oorlogsbelasting. En zoeë woort de Bliërickse klok dan ouk as oorlogsbuit met genaome naor Venlo en keurig in de Hertogenhaof opgeborge. Maar neet vuuel later daornao trok Parma met zien leger op en bedreigde de stad. De artillerie van Venlo mós waere oètgebreid, en oèt ós Bliërickse klok kóste waal twieëje dieke kenónne waere gegaote. De Venlose Magistraat lapde iddere fatsoensnorm aan eure laars en leet 1 augustus 1580 door Herman Potgieter ós moeëije klok umgete en verwerke tot twieëje neet mièr zoeë moeëj klinkende kenónne. Allein meuste ze d’r nog wat aan toevoege:
De kanons wogen te zamen 5775 ponden, en daar de specie der Blericksche klok niet toereikend was voor de vervaardiging der beide kanons, werden daarbij gekocht van Renier van Dalen 335 pond aan 6 gulden 1 oort de 100, van diens vrouw 47 pond aan 1 broodpenning het pond, 900 pond van den gieter aan 9 gulden de 100 pond en voor 8 gulden 19 stuiver of nagenoeg 255 pond lood. De klok heeft dus vermoedelijk een gewicht gehad van 4200 oude pond. Voor kosten van gietloon der kanons werden door Herman in rekening gebracht 6 gulden 5 stuiver per 100 pond, makende alzoo in het geheel ruim 360 Venlosche gulden.

De Spanjaarde kwame, en beej ’t beleg van Venlo in 1586 woorte de twieëje kenónne ingezatte. Helaas veur die van Venlo scheurde ein van de kenónne beej ’t aafschete, de ander bleef jaomer veur die van Bliërick intak. Nao de flotte capitulatie van 28 juni 1586 kwaam Venlo in Spaanse hand, en ouk in Bliërick kièrde geleidelik de relatieve rös truuk. Alles meus weer van de grónd aaf waere opgebouwd in Bliërick, de gevluchde minse kièrde deils truuk naor eur gehavende gebaortedörp. Ouk de kerk woort zoeë good en zoeë kwaod meugelik opgeknap, en op Sint Jacobusdaag 1594 woort alweer de nieje groète klok geduip. En beschouwde de Bliërickse eur alde klok as verlaore? Natuurlik neet, want de Bliërickse schepene hadde al verschillende kière aan de Venlose Magistraat eur groète klok truuk gevorderd. Want ze hadde mótte capitulere, dus die klok meus weer truuk. Maar toen waas ’t presiès al wie det noow ouk geit, d’r kwaam gen antwaord van de andere kant van de Majjem. Dus zóchte de Bliërickse ’t gedwónge hoëger op. Laes maar ens: ‘ende want het niet redelick off billick en is, dat die stadt sich mit ander luijden vuel weniger mit kercken geystlicken ende gewyde gueder berijckt, ende der supplianten onsientie opliedt der kercken gueder, soe verdunckert ende verloeren syn, so vuel ihnen doenlick is tho recouvrieren ende wyderumb in esse tho bringen, soe ist dat de supplianten (aengesien sy op haer vorich mennichfaldich aengheven gheen seker antwordt vernoemen en hebben, nyt wetende off de saeck vuir sulcx gehalden wordt, dat sij nyt weerdt en is om schriefftelick antwordt te verkriegen) noch eens, alleer sij sich irgent anderss klechlich aen hebben willen gheven, eynen Ersamen Raedt dyser stadt Venlo inder fruntschoppen om restitutie offte reparatie der vors. klocken hebben willen requireren’.

Misschien hièl lastig te laeze, maar geluif mich, kort same gevat steit d’r gewoèn ‘die klok mót as de sodemieter truuk’. Maar ouk op deze breef kwaam gen inkele reaksie. De kerkmeisters van Bliërick beslote die van Venlo beej de Bisschop aan te klage, in ein uuterste poging det die groète klok truuk kwaam óf ein redelikke vergoeding woord gegaeve. Bisschop Jacobus a Castro schreef 9 april 1612 aan de Magistraat van Venlo un bisschoppelik verzeuk, waorin hae voorsloog: ‘te stellen int seggen van goede verstandige mans of aan die van Blerick eene redelijke som gelds aan te bieden al en quamen sij niet tot hun uterste pretensien’. Maar achter die dieke more van Venlo bleve ze muuskestil en gedroge ze zich doufstóm. Waal hebbe nog lang twieëje kenónne met de moel aope richting Bliërick gerich gestaon. Die kenónne bleve stóm, en de nieje Bliërickse klok bingelde weer löstig euver ’t water. 

Allein de sfeer tösse deze en d’n andere kant van de Maas is d’r met det gedeuns met die klok neet baeter op gewaore.