zondag 3 januari 2016

Ein standbeeld veur Blarus

Hiël lang geleeje woënde op ein paar hônderd maeter van de Maas unne groep aafstammelinge van de Kelte. Ze hadde un druueg plekske gevônde op veilige aafstand veur de onberaekenbare waterhuuegtes in ut nate raegenseizoen van de Maas. De dörps-aldste hoôt Blarus, eine wiëze, alde mins met griës haor, unne verre aafstammeling van de leiders van de Kelte, die nog langer geleeje eur minse met op sleiptouw noôme vanoët Centraal-Europa. Blarus is trouwes 'griëze' in ut Keltisch. Blarus waas de gruuetse eigenaer van ein landgoôd met herberg, gelaege tösse de hoëge en de liëge waeg naeve de Maas. ’s Zomers trokke de minse met eure handel en wandel euver de landwaeg vlak langs de Maas, ’s winters meuste ze wat vaerder landinwaerts euver de hoëger gelaege deile.

De Romeine kômme
Zôn 2075 jaor geleeje kwaam d’r ein groëte verandering. De Romeine breijde eur Riëk oët naor Gallië en trokke naeve de Riën umhoëg wies aan de Noordzee. Alles wat daorônder loôg woôrd bezatte en ingenaome. De Alde, Krômme, Leidsche en de gewoëne Riën vormde de nieje noordgrens (Limes) van ut nieje Groëte Romeinse Riëk. Graofweg de liën Leiden-Arnhem en dan de Riën naor ônder. De Romeine pakde ut geliëk goôd aan, de alde Keltische handelswaeg woorte verbaeterd of opniej aangelag. Alle veur de Romeine militair belangriëke poste woorte met elkaar verbônde, en ônder strenge regie van ut leger ônderhalde. De nieje Via’s (of heirbane) ware neet geplaveid, zoë as me waal ens dôch, maar ware van die keurige grindwaeg. Waor de ôndergrônd wat slapjes waas, woort dae aangevuld met klei en aan de ziekante verstevig met päöl taege ut wegzakke. Auk al in daen tiëd voore alle waeg naor Roëme, en eine daovan leep euver Bliërick.

Ut dörpke van Blarus woort zônne belangriëke post langs de twiëjede verdedigingslinie. Ut loôg twiëje daagmarse van de Riën aaf langs de Maas, erges tösse Nijmegen en Mestreech. Ein kleine militaire eenheid zörgde veur de controle en de veiligheid. De Romeine verneumde det plaetske zellefs naor Blarus. De ‘Blarus'haof’ woôrd vreej vertaald naor ut Romeins en hoôt veurtaan ‘Blariacum’. De hoëge waeg hoôt veurtaan Via Alto en de waeg langs de Maas de Via Basso. De herberg van Blarus woôrd vanaaf daen tiëd regelmatig aangedaon door Romeinse soldaote en reizigers, de klandiezie noom behuuerlik toe. Auk woôrd Blariacum ein vaste wisselplaats veur de paerd van de Keizerlijke posdeens. Bliërick waas gebaore, en d’r broôk ein hiële lange periode aan van ‘bezatte’ vrede, de Pax Romana (50 v.Chr – 200 n.Chr.). Op ein Romeinse reiskaart oët de derde / veerde ieuw (Tabula Peutingeriana) steit ôs Bliërick as Blariaco veur ut iërs aangegaeve.

Daomei waas ôzze Blarus dae van de andere kant van de Maas, Valuas, zôn dieke 150 jaor veur. In 95 nao Chr. vluchde Valuas as verslage veldhiër van de Bructeren (Germaanse stam) de Riën euver, en volgde 'met de stert tösse de bein' de heirbaan euver Sablones richting Bliërick. Op d’n hoôk van ut Hoeksträötje en de Joëdestraot bouwde hae zien iërste versterking veur wat d’r nog euver waas van zien ônderdane. En ’s aoves keek hae euver de Maas en zoôg det de schouw van Blarus vredig raukde. Ze hebbe mich waal nog verteld det de zoon van Valuas verleef waas gewaore op ein hiel moeij Bliëricks maedje met lange blônde vlechte, Brunnilde hoôt ut. Maar allebei de elders ware d’r faliekant op taege. Want unne Germaan en un Keltische same op ein kösse, daor struimp de Majjum tösse. Vuuel later hebbe ze op dees wiësheid plagiaat gepleeg.

Caesar
Wat d’r allemaol gebeurde van 58-50 jaar veur ôs jaortelling weite we van Gaius Julius Caesar (100-44 voor Chr.). Jaowaal, de groëte Caesar waas unne Romeinse politicus, generaal, schriëver en ein van de machtigste minse van ziene tiëd. Hae haet ut allemaol zellef opgeschreeve in zien Bello Gallico. Nog neet zoë lang geleeje hebbe archeologen beej Kessel (Noord-Brabant) de plek gevônde waor Caesar in 55 veur Christus twiëje Germaanse stamme in de pan hakde, de Tencteri en de Usipetes. Ein jaor later (54 na Chr.) woôrd ut 14de legioen van Caesar (ca.5000 man) aafgeslag door de Eburonen ônder leiding van Ambiorix. As ein van de meugelikke plaatse wao det gebeurd kin ziën, is ut Jaomerdaal in Venlo. Caesar zuuj in Leuth gelaege hebbe in ein legerplaats en van daoroët op waeg zien gewaes um beej Zwalme de Maas euver te staeke. Weej halde ut veurluipig nog op ein dônkerbroën vermoeden. Feit is waal det de groëte Julius Caesar oëijt dich in de buurt van ôs Bliërick is gewaes.

Spaore in ut zand

D’r ware dus twiëje Romeinse heirbane ter huuegte van Bliërick. Laote we beginne beej kastiël de Berckt in Baolder en we gaon richting Bliërick euver de Legioenwaeg, dae euvergeit in de Romeinewaeg. De aafsplitsing loôg efkes veurbeej de watermeule van Holt-Bliërick. De hoëge waeg leep logischerwiës schuuen links umhoëg. En volgde unne bijna rechte liën euver de Ruijsstraot en ut Nieborgs. Tösse ut Saorbrook en ut Sint-Annakepelke door, en sloot un stök vaerder weer aan beej de liëge waeg. Dae leep langs de Meulebös, euver de Pontanusstraot en Antoniuslaan richting de ‘iëuwig zund’ gesloopte alde Staay. Heej waas ein meugelikke verbinding euver de Maas. D’r wuûrd gespekuleerd euver ein brök, un ‘voorde’ of ein ‘vleegende’ brök. In ieder geval is d’r ein stök Romeinse waeg truuk gevônde veur de kazerne richting Maas. Helaas is d’r noeijt iets gevônde van ein brök, dus meugelik was ut maar ein doorwaadbare plaats (voorde) of ein vaer (vleegende verbinding tösse twiëje steigers met ein vaerpônt). Van de Staay oët leep de liëge waeg wiejer richting Groët-Raay, naeve de Wienkelder aaf, ein ald Germaans kerkhaof.

Bijschrift toevoegen
Maar neet allein de twiëje heirbane getuuge van Romeins Blariacum. Maar auk de Romeinse villa rustica met beejgebouwe, ut schild van Medusa, brônze onderdeile van ein paerdejuk in Holt-Bliërick. Un Romeinse begraafplaats op Kraijelheide in d’n Bookend van tösse de 150 – 400 beejzettinge! Verschillende Romeinse munte beej de Staay en andere plekke. Ut wuûrd tiëd det eemus det allemaol ens keurig naevenein zet, opschrief en verantwaord interpreteert. Zeuke op ut ‘world-wide-web’  levert allein maar losse flôdders op of opmerkinge ‘môtte we nog oëtzeuke’. Ein moeij vervôlg op ‘Venlo-Vennelo-Sablones’, iedewiedewietske ‘van Blariaco naor Bliërick’, mekkelik te doôn met ut fietske.

Blarus en Meinhilde
Maar veur Blarus en zien vrouw Meinhilde zuuj det wôrs ziën. Blarus ploeterde same met ziene aldste zoôn Mante op ut land, ze ginge visse op ut Saorbrook of struipe op de Bliërickse hei. Vrouwe Meinhilde zörgde same met dôchter Brunnilde veur de herberg en ut wissele van de paerd. As de poswage langs kwaam, môste ze vraoge of d’r nog belangriëk niejs waas. Eure jôngste zoôn Bernlef hat as cavalerist veur 25 jaor geteikent in ut hölpleger van Caesar, en loôg langs de Riën in legerkamp Xanten de Germane taege te halde.  Nao die 25 jaor woôrd Bernlef automatisch Romeins burger en kreeg hae as pensioen un stök land toegeweze. Hae woel net zônne moeije villa bouwe as dae gepensioneerde Romein op d’n Hoverhofwaeg in Holt-Bliërick. Jao minse, Blarus hat ut goôd veur elkaar, hae dankde Wodan op zien bloëte kneen. En druimde van unne röstige alden daag, dae veur um paradieselik mog euvergaon in ut Walhalla.

En as geej nog ens naodink euver hiël vruueger, dink dan ens aan Blarus, dae ziene naam veur altiëd verbônd aan ôs Bliërick. Ik pleit beej ôch veur ein beeld van Blarus op ut Antoniusplein in plaats van dae halven hiep. 

Heej naeve ein veurbeeld oët Assen.

En ze laefde nog lang en gelökkig.