dinsdag 31 juli 2018

D’n Baoldersewaeg, met andere ouge bekeke


D’n Baoldersewaeg wuuerd in Blièrick ouk nag altièd Napoleonsbaan geneump. In de vurrige ieuw neumde ze um steevas de nieje waeg of kezelwaeg. Hae waas ’n geplend ónderdeil van de verbinding tösse Pariès en Hamburg. In Limburg zuuj hae Mestreech verbinde met Numwaege. De bedoeling waas det hae ten noorde van Blièrick euver de Maas zuuj gaon met ‘n steine brök. In ós umgaeving woord op 2 desember 1812 in Hou-Blièrick begós met ‘t kappe van de ièrste buim. Maar ‘t aanlegge heel alweer ’n jaor later op beej de alde pastorie. Dao wao de Pontanusstraot begint. Zièr waarschienlik had dit te make met ‘t instorte van ‘t Franse Rièk.  
Historie
Op de landkaart en op de borde laeze we N273, maar veur ós blief ’t gewoeën de Napoleonsbaan. Dae provinciale waeg, dae in beheer van de Provincie Limburg en 35 kilomaeter lank is. Dae begint beej de Belze grens in Ittervoort en abrupt stop wie gezag in Blièrick. De óndergank van ’t Franse Rièk leet op ’t ind van d’n Baoldersewaeg beej de pastorie van Blièrick.
Napoleon Bonaparte (1769-1821) had ’t plan um ein dich netwerk van Napoleonswaeg aan te legge in zien immens groeëte rièk. D’n instaek waas um zien militaire troepe en materieel flot te kinne verplaatse. Volges un strak óntwerp van Jérome Trésaguet (1716-1796) in zoeë vuuel meugelik rechte liène met Pariès as middelpunt. Allein beej natuurlikke obstakels as ’n moeras ging hae d’r met ’n bäögske umhaer. Dit in schrille taegestelling met de hièl alde verbindingswaeg van de Romeine of nag ièrder. Want die volgde slingerend de mekkelikste waeg door ’t landschap, en druuege veut ware dao beej ‘t belangrièkste. Wie de waeg Sint Truije – Tóngere – Mestreech – Aoke in 1811 klaor waas, kós me eindelik beginne met ós Napoleonsbaan. De Napoleonswaeg van Pariès nao Amsterdam kwaam klaor in 1813, en bekind is det dao ouk Spaanse kriègsgevangene aan mei gewerk hebbe. Of det ouk ’t geval is gewaes beej ós Napoleonsbaan?
Nao de óndergank van ’t Franse Rièk woord ónder Willem I (1772-1843) verder gebouwd. In 1814 presenteerde de keuning zien plan veur ein nationaal netwerk van waeg. Pas 14 jaor later waas Blièrick aan de beurt, want in 1827 woord de nieje Kezelwaeg euver de Pontanusstraot en de Laan doorgetrokke wies ‘t vaer beej de Staay. De alde schoeël en schepenbank veur de alde Lambertuskerk móste waere aafgebraoke, umdet ze in-de-waeg loge. Euver die door Napoleon geplende steine brök woord neet mièr gepraot. Op de aldste foto’s van Blièrick zeen we nog hièl schaemel wat truuk van dae oorspronkelikke waeg van 6 maeter breid. Met dao naeve twieë aafwateringssluuëtjes, en dao naeve weer twieë statige boumerieje. Die zelfde buim die later de Napoleonsbaan de beejnaam ‘doeëjewaeg’ gove. Op dae smale twieëbaanswaeg waas ’t lastig inhaole en die dieke eikebuim kosde minnig minselaeve.

Zichbare cultuur
We staon in Blièrick beej de alde pastorie en kièke richting Hou-Blièrick. Op de alde Rivierenkaart oèt 1843 laeze we det heej Tolnummer 14 waas, Tolnummer 13 loog in Baolder. We zeen  ‘ne kersrechte waeg met links en rechs buim, ’ne laan eigelik. Maar ’t is de Boaldersewaeg, aangelag veur 200 jaor. Van heej oèt rieje we in ’n half oor wie unne streep door ‘t Limburgse land nao Ittervoort, taege de Belze grens aan. Naeve die ganse 35 kilomaeter löp sóms aan twieë, maar smeis aan eine kant van de waeg ‘ne fietsepaad. Pakke we  de fiets, dan doon we d’r diek twieë oor euver. Beej de pastorie löp links ein zandpaedje, ’t Geeteriewaegske. Wao in ’t greun verschaole det verwaarloosde maar aldste Blièrickse industriële monument leet, de Ièzergeeterie van Boom & Joiris. ’n Stökske wiejer kinne we rechs de trappe aaf nao ’t Hoeksträötje. Beej de rotonde met de Pastoèr Stassestraot sloog vruueger de trem rechsaaf richting Bree. Weej gaon door nao de volgende rotonde wao links de wielerbaan d’n Telder loog met kefee Hoebe, en efkes truuk rechs ’t kefee van Ingels Sefke. Achter de rotonde beej de van Boerlostraot löp de waeg umhoeëg euver de nieje A73. Beej ’t stopleech kinne we rechs Hou-Blierick in op de Zalzerskampwaeg. We passere de Meulekampwaeg nao de alde watermeule, en beej Paol 70 rieje we ’t greun in. Paol 70, wao veur 100 jaor truuk de gezamelikke vastelaovesoptoch van Blièrick, Hou-Blièrick en ’t Euverkaore begós. Beej Paol 69 buig de waeg nao links. Heej helt d’n Baoldersewaeg op en geit euver in de feitelikke Napoleonsbaan (N273).

De Napoleonsbaan veurt ós euver dörpe as Baolder, Kessel, Kessel-Eik, Naer, Haele, Grathem en euver de A2 nao Ittervoort. Unne prachtige waeg tösse die hoeëge buim, wao we aaf-en-toe neet mótte vergaete de lampe van d’n auto aan te doon. Tösse die buim staon dök ónverwachs van die flitspäöl en stopleechter. We meuge maar 80 rieje op dae twieë-baans-waeg, en in de dörpe maar 50. ’t Schuut veur de óngedöldige maar neet op, en die haole met laevesgevaorlikke toere neet allein ’t vrachverkièr in. Zoeë heej-en-dao steit taege of tösse die buim ein kruutske met wat bleumkes d’r beej. Det herinnert ós d’r aan det de Napoleonsbaan ouk dök d’n doeëjewaeg woort geneump. Vuul minse en kinder hebbe in schöld en ónschöld eur laeve gelaote, dus neet veur idderein is dit allein maar ‘ne moeëje waeg.

Naeve dae waeg staon in vuul verschillende aafmaetinge, aafbeeldinge of zoeë maar oèt-de-losse-pols gekliederde borde langs de kant. ‘Asperges te koop’, ‘Fruit te koop’, ‘Koffie met vlaai’ en zelfs ‘Schnitzels als deurmatten’. We heuve noeëit lang te rieje wies ’t volgende kefeeke, de volgende herberg, chauffeurskefee of wegrestaurant. Dök met de meis originele name. En veur wae det nog te sjiek is, kan op vuul plaatse terech veur ’n frietje met wat d’r beej.
Tösse die moeëje dörpkes door zeen we links en rechs groeëtere en kleinere boere-bedriefkes. Sóms blaf unne hónd det we neet doeënderbeej mótte kómme. Nieje maar ouk alde gerestaureerde boerderieje, wao op maondaag de schoeëne was nog aan lièn wappert. Naeve oètgestrekde velde met appele- en paerebuim, naeve kasse, petatte-velde of bleuiend koèlzaod. En natuurlijk immense sperjusvelde, of van die kleinere veldjes doeënbeej hoès. Smeis aafgedek met zwart plestik, det die zanderige sperjusbedde verandert in gigantische golfplate. Op vuul plaatse staon de kuuj dich stóm aan te klotse of bewaege de paerd eure stert beej die (waereld) beroemde paerde-halders.
Ouk zeen we nogal wat bedrièvigheid naeve ózze Napoleonsbaan, variërend van sekstent wies steinfabriek. Vervalle en nieje bedriève, van autosloper wies groeëte zaodhandel. Groeëte reclameborde naeve de kant of van die zelfgemakde A-veerkes taege de buim geniet.
Plotseling doemp ’n alde windmeule op tösse die buim, inde vaerte 'ne kerktore of wuuerd naeve de waeg verweze nao verschillende kestièle, campings of plaatse wao we kinne kielpe in de Maas of in ‘n zwumbad. Te vuuel um op te neume, d’n tièd vluug aan ós veurbeej.Wie gezag, hae is maar 35 kilomaeter lank, de bis d’r zoeë euver haer. Maar wat is d’r vuuel op te neme aan leef en leid, aan rös en bedrièvigheid, aan greuj en aan verval. De Napoleonsbaan is net wie ’t laeve, kort en beschete, maar d’r velt genóg te belaeve. De Napoleonsbaan, mièr as 200 jaor geleje in opdrach van Napoleon wie unne streep door Midde- en Noord-Limburg getrokke. 

De Napoleonsbaan en d’n Baoldersewaeg trekke hand-in-hand ‘ne dieke streep aan cultuurhistorie door ós landschap, en det meug waal ens gezag en geschreve waere.